p    a    n    o    l    e    k     u
b      r      i      d      g      e      s       /        p      u     e      n      t      e      s       /       z      u      b      i      a      k           2     0     0     4        0     9
             
w    w    p
the lightest bridge
el puente más liviano
zubirik arinena
'mother' and the guggenheim museum
'mamá' y el museo guggenheim
'ama' eta guggenheim museoa
s. calatrava's 'zubizuria'
'zubizuria' de s. calatrava
'zubizuria', s. calatravarena
bilbao's bridge into the future
el puente de bilbao hacia el futuro
bilboko etorkizunerako zubia
deusto's pedestrian bridge
pasarela peatonal de deusto
deustuko oinezkoentzako zubia